Prijave

STATUS VAŠE PRIJAVE 

Poštovani takmičari,

ovde možete proveriti status vaše prijave. U koloni Registration completed će nakon registrovane uplate pored Vašeg imena stajati zeleno Yes. Na taj način se sigurni da ste uspešno ispoštovali sve korake i ostaje samo da se vidimo u Novom Sadu.