Masaža

AŠAI MASAŽA

Ova kompleksna metoda sadrži postupke istezanja mišića i tetiva, nameštanja kostiju kuka, kičme i vrata, svih zglobova. Istovremeno podrazumeva i akupresurni stisak po tačkama meridijana unutrašnjih organa, koje su ispoljene duž čitavog tela, dakle od glave do pete.

Ova masaža se, kao i većina istočnjačkih tehnika, izvodi na podu, jer je potreban kontakt sa zemljom, i samo ova pozicija aktivira KI odnosno Ći energiju koju terapeut prenosi na primaoca. Osoba koja masira pritisak stvara svojom težinom, takoreći ljuljanjem. Osoba koja se tretira biva upoznata sa načinom rada i sa eventualnim propratnim efektima masaže.

 

 

SPORTSKA MASAŽA

Masaža je jedna od najstarijih higijenskih postupaka koja se pomoću ruku (ručna masaža) ili pomoću specijalnih uređaja (pomoćne sprave za ručnu masažu, sprave za vibracionu masažu, uređaji za vodenu masažu, itd.) deluje na telo, njegove organe I tkiva.

U sportskoj praksi ona se koristi pre takmičenja ili treninga (pripremna masaža) kao pasivni vid zagrevanja ili razgibavanja, u toku treninga, i naravno nakon takmičenja ili treninga kada ima relaksirajuće i osvežavajuće dejstvo na mišiće i organizam u celini.

Ciljevi sportske masaže su:

  • podizanje sportske i takmičarske sposobnosti
  • otklanjanje i ublažavanje posledica i prevencija nastanka ili sportskih povreda, bolesti i oštećenja zdravlja

Priprema čitavog organizma ili pojedinih telesnih segmenata za podnošenje graničnih psihofizičkih opterećenja

Postizanje pozitivnih individualnih i ekipnih psiholoških učinaka (relaksacija, osećaj ugodnosti)

Sportska masaža koju možete izabrati je

  • Parcijalna – masaža pojedinačnih delove tela (trajanje masaže do 20 min)
  • Opšta masaža – celo telo u trajanju oko 40 min

RELAX MASAŽA

Relax masaža je blaga prijatna ručna masaža kojom se postiže opuštanje organizma.

Od suštinskog je značaja za naše fizičko, emocionalno i duhovno stanje. Blagotvorno utiče na osobe svih životnih doba. Vreme u kome živimo je toliko ubrzano i stresno da je čovek izloženi svakodnevnim naporima koje mora da prevaziđe na neki način kako bi očuvao svoje zdravlje.

Ručna masaža ima za cilj negovanje tela radi podizanja opšteg zdravstvenog stanja. Služi za prevenciju stresa i premora, kao i relaksaciju mišića.

Možete izabrati relax masažu:

  •  Celog tela (u trajanju do 60 min)
  •  Parcijalna relax masaža- pojedinih delova tela (nogu, stopala, ledja, ruku, abdomena, grudnog koša, vrata i lica) (15-30 min)